ࡱ> FHEY R,bjbj[[849 \9 \= t t 8KLTD333 $":3!333333HT3 3 g7j0""Z"3333333333333333"333333333t Q : WSN'Yf[,gyuVYRё[ybh Y Tf[bs~f[S'`+Rle?elbNNc T / M|/LRT|e_3uVYySI{~3ut1u[gq 0WSN'Yf[,gyuVYRf[ёċ[{tRlՋL 0Sv^VYRf[ёċ W,gagN0wQSOagNkXQ bb 3ut1uSPge^\[ Y gZGPL:N ,gN?abbNR#N \N NeW[bNdkY f[u~{W[ t^ g ef[bf[u]\O~ [8ha ~[8h u&{T3uVYyċ agN TacP0 f[u]\O#N~{W[ t^ g ef[bċ[\~ ċ[a t^ g e ~f[bċ[\~ċ[ v^(WhQbVQlQ:y3*N]\Oe e_ TacPf[!hۏLċ[0 ċ[\~~~{W[lQz t^ g ef[!hċ[YXTO [yba t^ g  "&*.26:<@DHLPT\`bjlnǶǢ쐁qbqbqb[qbqbqbqK[qbqh+;hD">*OJPJQJaJ h+;h~h+;hD"OJPJQJaJh+;hD"OJPJQJaJo(hM RhM ROJPJQJaJ#h7Phr5CJOJPJQJaJ&h7Ph>=O5CJOJPJQJaJo( h~5CJOJPJQJaJo( h+;5CJOJPJQJaJo(&h7Ph?bq5CJOJPJQJaJo(&h7Phy<5CJOJPJQJaJo( "(*028: d$Ifgd+;$d$Ifa$gd+;dgdM R $da$gdM R:<kd$$IfTlֈ P C?R&i t0&44 lap<yt+;T<BDJLRT^`blFfFf: d$Ifgd+;$d$Ifa$gd+;nxzϿϿϿϸrcQ?Q#h+;h4KNCJOJPJQJaJo(#h+;hJ=CJOJPJQJaJo(h+;hy<OJPJQJaJh+;hCg&OJPJQJaJo(h+;hJ=OJPJQJaJo( h+;h+;h+;h+;OJPJQJaJh+;h+;OJPJQJaJo( h+;h~h+;hD"OJPJQJaJo(h+;hD"OJPJQJaJh+;hm>*OJPJQJaJ"h+;hD">*OJPJQJaJo(& ( * , . 0 2 thhVVVVVVd$IfWD`gd+; d$Ifgd+;kd$$IfTl0 R& t0&44 lapyt+;T  $ & , . 0 4 8 : < > t ۺ۩|l]M=h+;hCg&OJPJQJaJo(h+;hc)OJPJQJaJo(h+;hAOJPJQJaJh+;h+;OJPJQJaJo(h+;hc)OJPJQJaJh!hBOJPJQJaJh+;hBOJPJQJaJ h+;hBCJOJPJQJaJ#h+;h4KNCJOJPJQJaJo(h!CJOJPJQJaJo(#h+;hJ=CJOJPJQJaJo(#h+;h+;CJOJPJQJaJo(2 4 6 8 : < | P $d$4$Ifa$gd+; d$Ifgd+;d$IfWD`gd+; t x z |   8 D J N P R V ` оp`PPI9h+;h4KNOJPJQJaJo( h+;hy<h+;h>OJPJQJaJo(h+;h?@OJPJQJaJo(h+;hLG`OJPJQJaJo(h+;hMOJPJQJaJo(h+;h)!OJPJQJaJh+;hqOJPJQJaJh+;hD%OJPJQJaJo("h+;hD%>*OJPJQJaJo(h+;hCg&OJPJQJaJh+;hCg&OJPJQJaJo(h+;hqOJPJQJaJo(P R b l n teeSSSB$d$4$Ifa$gd+;d$IfWD`gd+;$d$Ifa$gd+;kd~$$IfTl0R&iU" t0&44 lapyt+;T` b j l n ~ ᳣ң}mm^Nh+;h+;>*OJPJQJaJh+;hOJPJQJaJh+;hOJPJQJaJo( h+;h4KNh+;h4KN>*OJPJQJaJh+;hM ROJPJQJaJh+;h+;OJPJQJaJo(h+;h)!OJPJQJaJo(h+;h+;OJPJQJaJh+;h4KNOJPJQJaJh+;h4KNOJPJQJaJo(h+;hP2OJPJQJaJ x z teeHHH$d$1$IfUDWD]`a$gd+;$d$Ifa$gd+;kd# $$IfTl0R&iU" t0&44 lapyt+;T    $ 0 4 6 Z \ ^ f h j l t v x ΞΞ|l]lM]>h+;hOJPJQJaJh+;hc)OJPJQJaJo(h+;hqOJPJQJaJh+;hqOJPJQJaJo(#h+;h)!OJPJQJ^JaJo(h+;h)!OJPJQJaJo(h+;h4KNOJPJQJaJo(h+;h9 ;OJPJQJaJo(h+;h x>*OJPJQJaJh+;hJ=OJPJQJaJo(h+;hM R>*OJPJQJaJ"h+;h x>*OJPJQJaJo(x z ߱ߡ{l\J:Jh+;hM R>*OJPJQJaJ"h+;h)!>*OJPJQJaJo(h+;h+;>*OJPJQJaJh+;hy<OJPJQJaJh+;hP2OJPJQJaJh+;hy<OJPJQJaJo( h+;hh+;h>*OJPJQJaJh+;hD%OJPJQJaJo(h+;hOJPJQJaJh+;hM ROJPJQJaJh+;hOJPJQJaJo(h+;h+;OJPJQJaJo(z ZKK.$d$1$IfUDWD]`a$gd+;$d$Ifa$gd+;kd $$IfTl0R&iU" t0&44 lapyt+;TN d$4$IfUDWD]`N gd+; ,,,.,@,B,J,L,N,P,R,T,\,^,j,l,t,v,|l\M\=\|h+;hD%OJPJQJaJo(h+;h@OJPJQJaJh+;h]cOJPJQJaJo(h+;h+;OJPJQJaJo(h+;h]cOJPJQJaJh+;hM ROJPJQJaJo(h+;h)!OJPJQJaJ#h+;h)!OJPJQJ^JaJo(h+;h+;OJPJQJaJUh+;h)!>*OJPJQJaJ"h+;h)!>*OJPJQJaJo(h+;h)!OJPJQJaJo(e ~f[!hċ[YXTOċ[ v^(WhQ!hVQlQ:y5*N]\Oe e_ TauVY0 lQz t^ g e   R,T,^,v,x,5kdm $$IfTl*0R&iU" t0&44 lapyt+;T$d$Ifa$gd+;$d$If]a$gd+;$d$1$IfUDWD]`a$gd+;v,x,z,|,,,,,,,,,hQYujhQYuU hCg&hy<CJOJPJQJaJ h+;hy< x,z,~,,,,,,,,,,gdy<dgdM R 6182P:p~. A!"#$%S $$If!vh#vi#v#v#v #v#v :V l t0&,5i555 55 p<yt+;T3$$If!vh#vi#v#v#v.#v#v#vn#v:V l t0&,5i555.555n5pPyt+;T3kd$$IfTlִ P ~C?R&i.n t0&  44 lapPyt+;T3$$If!vh#vi#v#v#v.#v#v#vn#v:V l t0&,5i555.555n5pPyt+;T3kdo$$IfTlִ P ~C?R&i.n t0&  44 lapPyt+;T$$If!vh#v #v:V l t0&,5 5pyt+;T$$If!vh#vi#vU":V l t0&,5i5U"pyt+;T$$If!vh#vi#vU":V l t0&,5i5U"pyt+;T$$If!vh#vi#vU":V l t0&,5i5U"pyt+;T$$If!vh#vi#vU":V l* t0&,5i5U"pyt+;T s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmH nHsH tHJ`J cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A $ ؞k=W[SOBi@B 0nfh&Ŝ]6ҨN=Ina7qb&>!"h [+Lxz)WVOg%Ţ|8Mă#/8'=QU*C`CW{D6/[YL%+n+{\osM/~iBcAX/=x E'5&\h4da,yE\})laR^*zyV-WoWZN]:mV=tCWrb*IVURU|nc`|*^PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!ftheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] K4 nt ` x v,, :<2 P z x,, T # @H 0( 0( B S ? &(15CEKORT\]bdy| &')+157?OYlmqrtz{} +.45=L=L01QRa 1*<=?@BCEFHLI')F9!th'2_&I'th'Q,)F9!Q,<9m r~7P)!D"Cg&,;)P2~n:9 ;J=W>@_M4KN>=O PM RRTI]LG`+a]cXecDgf D6CAy<MX. >]+;c)~q=?@{K,Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7E eck\h[{SO;= |8ўSOSimHei;([SOSimSunK=  jMS Gothic-3 0000O|8I{~Arial Unicode MSA$BCambria Math 1hG4WH4W64WUU!?!%),.:;>?]}  & 0 2 3 : !6"000 0 0 0000006:>@DZ\^ =@\]^$([{ 0 0 000000Y[];[i<<KQHX $Po2!xx HeiHeiHPOh+'0x ( 4 @ LX`hpHeiHeiNormalHP4Microsoft Office Word@G@Dh5@97@]7U՜.+,0 X`t| Microsoft<  !"$%&'()*+,-./012346789:;<>?@ABCDGRoot Entry F g7IData 1Table#"WordDocument84SummaryInformation(5DocumentSummaryInformation8=CompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q